• „Фотографията е единственият език, който е разбираем на която и да е точка от земното кълбо.“

  • „Всичко в живота са спомени, с изключение на един настоящ момент, който преминава покрай нас толкова бързо, че едва го улавяме.“

Като фотограф силно насърчавам всички свои клиенти да отпечатват важните събития в своя живот. За мен лично е истинско удоволствие да докосна и разлистя тези продукти, съдържащи частица щастие… Дигиталните файлове далеч не могат да предизвикат същата емоция и усещане; освен това, ние нерядко ги губим и те остават завинаги някъде там, в миналото…
В своето студио съм запазила едно подобно копие за всеки, който пожелае да се докосне до него и сам да усети разликата.